วันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2556

SEVEN WONDERS OF THE WORLD

E - Learning :: Seven wonders of the world.


เจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลก
Seven wonders of the world


วันที่ 7 เดือน 7 ปี 2007 หรือ 07.07.07
คือวันประกาศผลการลงคะแนนคัด 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก โดยงานจัดที่เบนฟิกาสเตเดี้ยม ในกรุงลิสบอน
โปรตุเกสการแบ่งประเภทของสิ่งมหัศจรรย์ในโลกอันกว้างนั้นสามารถจำแนกออกเป็นหลายสาขาด้วยกัน
เช่นสิ่งมหัศจรรย์สาขาภูมิศาสตร์,สาขาประวัติศาสตร์,สาขาจิตรกรรม และสถาปัตยกรรม,สาขาชีววิทยา
และ สาขาวิทยาศาสตร์ หรือในด้านการก่อสร้าง สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ยุค หรือ 3 สมัยคือ

เจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคโบราณ
เจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคกลาง
เจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลกปัจจุบัน
แบบทดสอบ